درباره ما

معرفی ما

درباره موسسه ما بدانید

موسسه خیریه “انصار المومنین ایثار” در سال ۱۳۸۴ ثبت گردید.

در ابتدا رویکرد ما کمک های معیشتی و حمایت از نیازمندان غذایی بود ، اما با توجه به احساس خلا در زمینه خیریه های درمانی رویکرد خود را به این سوء تغییر دائم دادیم. و به حول و قوه الهی در حال حاضر در زمینه کمک به دردمندان و التیام بیماران نیازمند مشغول خدمت هستیم .

0
مددجوی راضی
0
پروژه های دندانپزشکی انجام شده
0
پروژه های اعضای مصنوعی تکمیل شده
0
پروژه های ارتوپدی تکمیل شده
0
پروژه های اورژانسی تکمیل شده
0
پروژه های سونوگرافی تکمیل شده
0
پروژه های بیمارهای کلیه تکمیل شده
0
پروژه های سونوگرافی تکمیل شده
0
پروژه های فیزیوتراپی تکمیل شده
موسسه ما را بشناسید

اهداف بزرگ ما را جست وجو کنید

در این جا ما شما را با ماموریت و چشم اندازها و زمانبندی های موسسه خود آشنا می کنیم .

دنیا پر از مهربانی است

با هم می توانیم مهربانی بیشتری را به جهان بیاوریم