فیزیوتراپی

بخش فیزیوتراپی موسسه جهت کمک به هزینه های بالای فیزیوتراپی اقدام به ارائه وام تا سقف ۵ میلیون تومان نموده است.

شرایط دریافت وام:

جهت درخواست وام فرم ذیل را تکمیل نمایید.