سونوگرافی

بخش سونوگرافی موسسه جهت کمک هزینه های سونوگرافی مددجویان اقدام به ارائه وام ۵ میلیونی نموده است.

شرایط دریافت وام:

جهت درخواست وام فرم ذیل را تکمیل نمایید.