دندانپزشکی

واحد دندانپزشکی موسسه جهت ارتقای سلامت دهان و دندان اقدام به ارائه وام ۱۰ میلیونی به نیازمندان به این درمان نموده است.

شرایط دریافت وام:

جهت درخواست وام دندانپزشکی فرم ذیل را تکمیل نمایید.