خدمات دیالیز صفایی

کلیه خدمات دیالیز صفایی به صورت رایگان می باشد.

بخش دیالیز صفایی موسسه جهت کمک های معیشتی این عزیزان اقدام به ارائه وام ۱۰ میلیونی نموده است.

شرایط دریافت وام:

جهت درخواست وام فرم ذیل را تکمیل نمایید.