آزمایشگاه

بخش آزمایشگاه موسسه جهت کمک هزینه هایی آزمایشگاهی اقدام به ارائه وام تا سقف ۵ میلیون تومان می نماید.

شرایط دریافت وام:

جهت درخواست وام فرم ذیل را تکمیل نمایید.